Arbejdsmarkedsregulering

Arbejdsmarkedsregulering

308,85 DKK 355,00 DKK


Model/Varenr.: 9788757420579
Vægt: 0,1 kg.
stk.

Forlaget skriver

Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen:
  • En præsentation og ajourført introduktion til ”Den danske model”, den særlige måde at regulere arbejdsmarkedet på ved hjælp af arbejdsmarkedets parter og staten.
  • En beskrivelse og analyse af de væsentligste aktører og deres strategier, samspil og mulige sendrægtighed eller forandringsiver. Især fagbevægelsens situation og partssystemets problemer tildeles opmærksomhed.
  • Kritiske analyser af, hvordan ændringer på arbejdsmarkedet fanges op fagligt og politisk. Det gælder på den ene side aftale- og samarbejdssystem og på den anden f.eks. arbejdsmiljøindsatsen.
  • Forklaringer på, hvordan aktørhandlinger og institutioner hænger sammen, og hvorfor det undertiden kan være svært for arbejdsmarkedets parter og staten at finde løsninger på opståede problemer.
  • Perspektiverendediskussioner af, hvad ydre pres og indre krav sætter af fornyelsesproblemer for arbejdsmarkedsreguleringen, men også af, hvor betydningsfuld partsregulering vil være i fremtiden.
Det er ikke en ukritisk lovsang til ”Den danske model”, men analyser af grundtræk, pres, problemer og problemløsninger i arbejdsmarkedsreguleringen. DNA ´et i dansk aktørsamspil og regulering er søgt indkredset og vurderet.
 
Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Den danske Model – dinosaur eller dynamo? – af Henning Jørgensen
Kapitel 2. Arbejdsmarkedsregulering og kollektiv visdom – af Henning Jørgensen
Kapitel 3. Politisk regulering – begrundelser og begrænsninger – af Henning Jørgensen
Kapitel 4. Organisationerne og overenskomstforhandlinger – af Flemming Ibsen
Kapitel 5. Det fagretlige system – af Flemming Ibsen
Kapitel 6. Faglig organisering og skift af fagforening – af Flemming Ibsen & Laust Høgedahl
Kapitel 7. Nye produktionskoncepter, arbejdsorganisering og personaleplanlægning – af Peter Nielsen
Kapitel 8. Køn på spil – Arbejdsmarkedsmodel, velfærdsmodel og retliggørelse – af Anette Borchorst
Kapitel 9. Arbejdsmiljøet: hvorfor virker reguleringen ikke bedre? – Arbejdsmiljøregulering og indsats gennem 40 år – af Ole Busck
Kapitel 10. Ny politisk-institutionel regulering: reformer, partsindflydelse og dansk model – af Henning Jørgensen & Flemming Larsen
Forfatterne
ISBN Nummer 9788757420579
Stock Location 118013,50